„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

dyplomy

Zakończenie II edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”.
21 czerwca 2021 r. pani Honorata Szanecka, organizator międzynarodowej akcji czytelniczej, oficjalnie zakończyła II edycję programu, do której we wrześniu 2020 r. przystąpiła nasza szkoła.
Klasy 3a, 3b i 3c wzięły udział we wszystkich 3 modułach przewidzianych w projekcie. Dzieciom towarzyszyła przez ten czas chmurka Tosia, która wprowadzała uczestników w świat klimatu i ekologii. Celem akcji było między innymi rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, integracja zespołu klasowego oraz wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym. Podczas zajęć uczniowie poznali nowe lektury, utrwalali umiejętność pisania, logicznego myślenia
i konstruowania wypowiedzi pisemnych. Rozbudzali kreatywność podczas tworzenia prac plastycznych, poznawali piękno przyrody i uczyli się dbać o środowisko.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie zakupu potrzebnych lektur do realizacji projektu. W szkole akcję koordynowała Pani Magdalena Krawczyk.

21 czerwca 2021