Czytam z klasą – lekturki spod chmurki.

Zakończenie międzynarodowego projektu edukacyjnego w klasie 2c

W tym roku szkolnym klasa 2c, wraz z p. Magdaleną Krawczyk, brała udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym Czytam z klasą – lekturki spod chmurki.

Cały projekt został podzielony na 3 moduły. Zadaniem uczniów było przeczytanie wybranych lektur i wykonanie zadań zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez organizatora. Uczniowie bardzo się zaangażowali  i sumiennie wykonywali swoją pracę. Pogłębiali swoją wiedzę, ćwiczyli pamięć i  czytanie, uczyli się współpracy w grupie. Powstawały piękne prace plastyczne, które zdobiły bibliotekę i salę lekcyjną. Praca dzieci została doceniona i uczniowie otrzymali imienne dyplomy, oraz certyfikat ukończenia projektu. Gratulujemy!

22 czerwca 2022