SPRAWY PRACOWNICZE

ZFŚS

2 listopada 2020

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Informujemy, że Zgodnie z Regulaminem ZFŚS wnioski o bezzwrotną pomoc finansową
w postaci zapomogi na zaopatrzenie jesienno-zimowe przyjmowane są w terminie do 15 listopada 2020 r. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do regulaminu (do pobrania na dole strony)

W obecnej sytuacji formalności można dopełnić w następujący sposób:
1.  Osobiście w sekretariacie szkoły w każdy dzień w godzinach 9:00 do 13:00

Prosimy o zachowanie środków ostrożności  (maseczka, rękawiczki).

  1. Pocztą elektroniczną na adres sp18@oswiata.tychy.pl
  2. Przesyłką pocztową na adres : Szkoła Podstawowa nr 18 , ul. Fitelberga 8, 43-100 Tychy-  z dopiskiem ZFŚS

Kontakt telefoniczny 32 227-34-85, 605-301-802

———————————————————————————————————————–

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Informujemy, że można składać wnioski o dofinansowanie do tzw. „wczasów pod gruszą” w terminie do 31 maja 2020 r. Niezbędne formularze zamieszczone są poniżej (do pobrania).

W obecnej sytuacji formalności można dopełnić w następujący sposób:
1.  Osobiście w sekretariacie szkoły w każdy poniedziałek i środę w godzinach 10:00 do 12:00

Prosimy o zachowanie środków ostrożności  (maseczka, rękawiczki).

2.  Pocztą elektroniczną na adres sp18@oswiata.tychy.pl – wysłany skan podpisanych formularzy należy zabezpieczyć hasłem. Nadane przez siebie hasło prosimy podać telefonicznie pod numer  telefonu 605-301-802.

3.  Przesyłką pocztową na adres : Szkoła Podstawowa nr 18 , ul. Fitelberga 8, 43-100 Tychy-  z dopiskiem ZFŚS

!!! W przypadku zmiany konta do wypłaty świadczeń koniecznie należy podać nowy numer. !!!

Regulamin ZFŚS – do pobrania

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA – do pobrania

DEKLARACJA O DOCHODACH – do pobrania

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH- do pobrania

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW RODZINY, PORĘCZYLI I OSÓB TRZECICH –  do pobrania

REZYGNACJA Z UJAWNIENIA DOCHODÓW – do pobrania

 

1 października 2018

W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach oraz zmianami w polityce rachunkowości w jednostkach obsługiwanych informujemy, że z dniem 1 października 2018 r. ulega likwidacji KASA MCO.

Wpłaty i wypłaty gotówkowe będą obsługiwane bez pobierania prowizji w oddziałach BANKU PEKAO S.A.

https://www.oswiata.tychy.pl/news/1770/2038/ZAMKNI%C4%98CIE-KASY-MCO-Z-DNIEM-01.10.2018-r..html

Skip to content