Ogłoszenia

BEZPŁATNE PRZEJAZDY

3 lutego 2019

Szanowni Rodzice, uczniowie, opiekunowie

Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim tj. od północy z 8/9 lutego do 24 lutego 2019 r. Oferta dotyczy całej siatki połączeń Kolei Śląskich (poza odcinkiem przygranicznym Chałupki-Bohumin). Do bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży uprawnia ważna legitymacja szkolna. Dzieci młodsze mogą korzystać z przejazdów na podstawie dokumentu potwierdzającego ich wiek.

Więcej informacji w linku poniżej: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/bezplatne-przejazdy-dla-dzieci-i-mlodziezy-pociagami-kolei-slaskich-w-okresie-ferii-zimowych-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego/

1 października 2018

W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach oraz zmianami w polityce rachunkowości w jednostkach obsługiwanych informujemy, że z dniem 1 października 2018 r. ulega likwidacji KASA MCO.

Wpłaty i wypłaty gotówkowe będą obsługiwane bez pobierania prowizji w oddziałach BANKU PEKAO S.A.

https://www.oswiata.tychy.pl/news/1770/2038/ZAMKNI%C4%98CIE-KASY-MCO-Z-DNIEM-01.10.2018-r..html

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW – patrz w zakładce DOKUMENTY

26 września 2018