Bez kategorii

Czytam z klasą – lekturki spod chmurki.

22 czerwca 2022

Zakończenie międzynarodowego projektu edukacyjnego w klasie 2c

W tym roku szkolnym klasa 2c, wraz z p. Magdaleną Krawczyk, brała udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym Czytam z klasą – lekturki spod chmurki.

Cały projekt został podzielony na 3 moduły. Zadaniem uczniów było przeczytanie wybranych lektur i wykonanie zadań zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez organizatora. Uczniowie bardzo się zaangażowali  i sumiennie wykonywali swoją pracę. Pogłębiali swoją wiedzę, ćwiczyli pamięć i  czytanie, uczyli się współpracy w grupie. Powstawały piękne prace plastyczne, które zdobiły bibliotekę i salę lekcyjną. Praca dzieci została doceniona i uczniowie otrzymali imienne dyplomy, oraz certyfikat ukończenia projektu. Gratulujemy!

Sówka – NIE-maSówka

22 czerwca 2021

Przykładem malarstwa ukazującego piękno regionu śląskiego są obrazy Erwina Sówki. To na ich podstawie uczennica naszej szkoły, Kamila Januszko, napisała opowiadanie
na Konkurs  Wojewódzki „Sówka – NIEmaSówka” – inspirowany twórczością Erwina Sówki pod Patronatem Honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Konkurs był  adresowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych
z terenu województwa śląskiego, a  organizowany przez  Wojewodę Śląskiego oraz Śląskiego  Kuratora Oświaty w Katowicach.

            Kamila za „Opowiadanie o dziewczynie, która pożegnała Erwina Sówkę” otrzymała wyróżnienie w konkursie, a nagrodę wręczał jej pan premier Mateusz Morawiecki w dniu 18 czerwca 2021r. podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Gratulujemy!

ZFŚS

12 maja 2021

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przypomina się, że Zgodnie z Regulaminem ZFŚS wnioski o bezzwrotną pomoc finansową
w postaci zapomogi na zaopatrzenie jesienno-zimowe przyjmowane są w terminie do 15 listopada 2021 r.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do regulaminu (do pobrania na dole strony)

Wyciąg z regulaminu:

Dofinansowanie wypoczynku

 •       § 14
 1. Wypłaty świadczenia urlopowego dla pracowników będących nauczycielami zgodnie z art. 53, ust. 1a ustawy – KN, ustalane są proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym, a jego wysokość ustalana jest przez właściwego ministra. (otrzymuje każdy nauczyciel, bez złożenia wniosku).
 2. Wypłata dofinansowania do wypoczynku w formie wczasów organizowanych we własnym zakresie („wczasy pod gruszą”) – przysługuje jeden raz w roku każdemu uprawnionemu po złożeniu wniosku.
 3. Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku należy składać do 31 maja danego roku kalendarzowego.

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU

 •     § 11
  1. Świadczenia finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby niekorzystające ze świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu.
  2. Negatywnie rozpatrzone wnioski osób uprawnionych ubiegających się o dopłatę z funduszu nie wymagają uzasadnienia.
  3. Świadczenia mają charakter uznaniowy i przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej.
 •       § 12
 1. Wysokość świadczenia finansowego lub rzeczowego nie może być uzależniona od wymiaru i okresu zatrudnienia (nie dotyczy świadczeń urlopowych nauczycieli).
 2. Przyznawanie świadczeń z Funduszu jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej na podstawie składanej do 30 kwietnia deklaracji o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy (wzór deklaracji stanowi Załącznik nr 2). Jeśli zajdzie znacząca zmiana sytuacji życiowej uprawnionego wraz z wnioskiem o świadczenie winien złożyć Oświadczenie o dochodach za ostatni kwartał (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2a).
 3. Do dochodu brutto zalicza się:
 • wynagrodzenie brutto,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego;
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście ( m.in. umów zlecenia);
 • emerytury i renty, świadczenia przedemerytalne, świadczenia kompensacyjne;
 • dochody z gospodarstwa rolnego, ustalone do wymiaru podatku rolnego;
 • dochody z działalności gospodarczej; dochody z tego tytułu przyjmuje się w wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego – kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone;
 • stypendia;
 • alimenty;
 • zasiłki dla bezrobotnych.
 1. Nieujawnienie dochodów, przy spełnieniu pozostałych wymagań ustalonych do danego świadczenia traktowane jest jako deklaracja przynależności do grupy osób o najwyższych dochodach. Decyzję o nieujawnianiu dochodów osoba uprawniona potwierdza przez złożenie Oświadczenia o rezygnacji z ujawnienia dochodów (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2b).

!!! W przypadku zmiany konta do wypłaty świadczeń koniecznie należy podać nowy numer. !!!

Regulamin ZFŚS – do pobrania

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA – do pobrania

DEKLARACJA O DOCHODACH – do pobrania

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH- do pobrania

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW RODZINY, PORĘCZYLI I OSÓB TRZECICH –  do pobrania

REZYGNACJA Z UJAWNIENIA DOCHODÓW – do pobrania

 

JOANNA WACHOWIAK W MEDIATECE

7 marca 2020

Spotkanie autorskie z p. Joanną Wachowiak w Mediatece
W piątek 21 lutego uczniowie klasy 4b i 5e odwiedzili wypożyczalnię dziecięcą w Mediatece i  uczestniczyli w spotkaniu z p. Joanną Wachowiak, autorką książek dla dzieci i młodzieży. Pisarka opowiadała o swoich książkach i problemach, które w nich porusza. Wspólnie z uczestnikami zastanawiała się jak wyglądałby świat bez telefonów, robotów i elektronicznych gadżetów. Nasi uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji. Mieli wiele pomysłów i pytań do pisarki.
W bibliotece szkolnej na czytelników czeka książka z autografem p. Joanny Wachowiak pt.: Awaria. Książka ta zwyciężyła w IV edycji konkursu „Książki przyjaznej dziecku” organizowanym przez Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.
,,Awaria” opowiada historię rodzeństwa Tymka, Maćka i Anity. Dzieci mieszkają w nowoczesnym, inteligentnym domu naszpikowanym gadżetami, które mają ułatwiać życie całej rodziny. Funkcjonowanie wszystkich urządzeń nadzoruje komputer Pina. Dzieje się tak do czasu, kiedy dochodzi do awarii systemu. Wtedy ….
Koniecznie musicie się dowiedzieć…. ?

SPOKOJNYCH ŚWIĄT

21 grudnia 2019

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok

żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.

Pragniemy przeżyć niepowtarzalne świąteczne chwile w pokoju i wzajemnej bliskości.

     Serdeczne życzenia:

zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń,

całej społeczności szkolnej,

nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom

życzy

                      Dyrekcja  szkoły

 

1 października 2018

W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach oraz zmianami w polityce rachunkowości w jednostkach obsługiwanych informujemy, że z dniem 1 października 2018 r. ulega likwidacji KASA MCO.

Wpłaty i wypłaty gotówkowe będą obsługiwane bez pobierania prowizji w oddziałach BANKU PEKAO S.A.

https://www.oswiata.tychy.pl/news/1770/2038/ZAMKNI%C4%98CIE-KASY-MCO-Z-DNIEM-01.10.2018-r..html

SPOTKANIE Z DIETETYKIEM

9 listopada 2015

,,Wiem , co jem” – w lutym miał miejsce cykl spotkań dla uczniów klas IV-V ze specjalistą dietetykiem, Panią Jowitą Pach. Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie dowiadywali się jak przygotować w domu zdrowe posiłki. Dietetyczna uczulała nas, że śniadanie to najważniejszy posiłek, ponieważ daje nam energię na cały dzień. Usprawnia również pracę przewodu pokarmowego i sprawia, że w ciągu dnia nie odczuwamy tak silnego głodu. Warto pamiętać o spożywaniu 5-7 zdrowych posiłków w ciągu dnia, których wartość energetyczna jest prawidłowo zbilansowana. Zamiast pochłaniania zakupionych w marketach przetworzonych produktów, czy też korzystania z dań w restauracji, możemy spędzić czas na samodzielnym ich przygotowaniu i delektowaniu się smakiem. Poznaliśmy przepis na niecodzienne kakao , smaczne ciasteczka bez niezdrowych dodatków i umiejętność czym zastąpić smaczne , ale niezdrowe jedzenie .

PRODUKUJEMY SOKI

5 października 2015

Nie myślcie sobie, ze nie znamy znaczenia soków dla rozwoju naszych młodych organizmów. Robiliśmy dziś soki owocowe i warzywne w towarzystwie koleżanek i kolegów z klasy. Sprawna sokowirówka jest do tego podstawą. Sok z buraków nie był rewelacyjny, ale dodając do niego sok z marchewki tworzymy słodszą mieszankę. Zachęcamy wszystkich. Pycha!

            

Skip to content