Bezpieczny Świetliczak

Odbyła się kolejna edycja świetlicowego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie w domu, szkole i na ulicy: ,,Bezpieczny Świetliczak” w Szkole Podstawowej nr 18 w Tychach.

Cele konkursu:

  • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
  • wyrabianie odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo;
  • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków lekceważenia zasad, przepisów, nieuwagi i błędów;
  • kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacji zwycięstwa i porażki;
  • wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole oraz przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji.

Zajęcia pokonkursowe to warsztaty ciastkarskie prowadzone przez Panią Kasię Kubis, mające na celu przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z przyborów kuchennych. Konkurs przygotowali: B.Saczek i A. Polakowski, a brały w nim udział szkoły:SP7, SP8, SP3, SP11, SP36, SP35, SP19, SP6, SP10, SP18, SP22, ZSZP4, ZSS8. Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do kolejnej edycji.

29 listopada 2016