BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY.

W dniu 5 września 2018 r. funkcjonariusze policji z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Tychach przeprowadzili z uczniami klas pierwszych zajęcia edukacyjne. Rozmawiali z dziećmi n/t zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

Uczniowie otrzymali opaski odblaskowe  ufundowane przez PZU. Opaska odblaskowa założona na ramię czy szkolny plecak sprawi, że dziecko będzie lepiej widoczne na drodze. Jest to szczególnie ważne, gdy dziecko porusza się po zmroku lub w deszczowe, mgliste dni.

APEL DO RODZICÓW ( OPIEKUNÓW) UCZNIÓW.

Przestrzeganie zasad ruchu drogowego, to podstawowy warunek bezpiecznej drogi Waszego dziecka do szkoły i powrotu do domu. Rodzice/ opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo.

Zwracamy uwagę na przepis, który mówi, że dziecko w wieku do lat 7 może korzystać  z drogi wyłącznie pod opieką osoby, która ma co najmniej 10 lat ( art. 43 Prawo o ruchu drogowym).

 O czym jeszcze należy pamiętać ?

  1. Dzieci poruszające się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym powinny nosić jaskrawe ubrania i używać elementów odblaskowych.
  2. Należy korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku, z pobocza.
  3. Idąc jezdnią, należy iść jeden za drugim.
  4. Przechodzić przez jezdnię należy w miejscach oznaczonych pasami, czyli tzw. zebrą – wyjątek, gdy odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m,.
  5. Nie należy przebiegać przez jednię.
  6. W pierwszych tygodniach nauki rodzice powinni odprowadzać dziecko do szkoły, pokazując mu najbezpieczniejszą trasę.
  7. Przechodząc przez jezdnię należy zawsze upewnić się, czy jest to bezpieczne patrząc w lewo, potem w prawo i znowu w lewo.
15 września 2018