3d

Uczniowie z naszej szkoły korzystają już ze sprzętów zakupionych w ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości”.
Do realizacji podstawy programowej wielu przedmiotów wykorzystuje się drukarki 3D z programu.
Podczas wielu zajęć uczniowie mogli zapoznać się z pracą drukarki, z możliwościami, które niesie, możliwości oprogramowania, kreatywne widzenie świata. Pierwsze wstępne zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający rozwijaniu zainteresowań i umiejętności praktycznych. Choć to dopiero początek, chcemy wykorzystywać jak najlepiej program Laboratoria przyszłości, który skierowany jest do szkół podstawowych, a jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Doposażenie szkoły w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli na uatrakcyjnienie dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy oraz  praktycznych umiejętności przez uczniów.
Informacje  o programie: https://gov.pl/web/laboratoria/o-programie2
#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlości

W zajęciach pomogła firma, która dostarczyła sprzęt i prowadzi zajęcia z projektowania, skanowani i drukowania.
Przeprowadziła również szkolenie dla nauczycieli.
Zaprasza do nauki przez zabawę w ramach zajęć z PROJEKTOWANIA, SKANOWANIA I DRUKOWANIA 3D!
Zajęcia pozalekcyjne płatne dla uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2022/2023  będą organizowane w naszej Szkole we wtorki o 17.00.
Rozwój pasji do projektowania przybliży młodych konstruktorów do zawodu przyszłości, rozwinie wyobraźnię przestrzenną i kreatywne myślenie.
Wszystkie informacje wysłane zostały przez dziennik Librus.
10 września 2022