INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA I POMOCY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W TRAKCIE FERII ZIMOWYCH

W trakcie trwania ferii zimowych czynna jest

Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna w Tychach przy ul. Andersa 16,

do której można zgłaszać się pod numerem telefonu 32 227 23 92 lub 513 032 811 w godzinach pracy sekretariatu (7.30-15.30).

Dodatkowo na okres ferii uruchomiony został przez Poradnię telefon alarmowy 513 032 812 dedykowany do kontaktu z psychologiem lub pedagogiem, umożliwiający uzyskanie szybkiej porady.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego Telefonu Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100.

4 stycznia 2021