Aktualności

WIELKANOC

17 kwietnia 2019

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

niosących za sobą odrodzenie duchowe i nadzieję na lepsze jutro,
świąt owianych radością budzącego się po zimie życia,
składamy najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia i wielu głębokich przeżyć w rodzinnym gronie.
Życzymy pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego,
a także kultywowania tradycji – kręcenia palm wielkanocnych, które zapewniają domostwu szczęście,
kraszenia jajek symbolizujących odradzające się życie i mokrego Śmigusa – Dyngusa.

Dyrektor Szkoły
Elżbieta Golińska

W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
przypadających na dni przerwy wiosennej tj. 18,19,23 kwietnia,
szkoła może zapewnić dzieciom opiekę w ograniczonym zakresie,
w godzinach 7.00-16.00.

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

11 kwietnia 2019

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Przypominamy, że w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. zgodnie z harmonogramem odbędzie się egzamin ósmoklasisty:

15 kwietnia – język polski
16 kwietnia – matematyka
17 kwietnia – język obcy

Do szkoły uczniowie powinni stawić się do godz.8.30 ( wtedy będzie sprawdzana obecność).

Uczniów obowiązuje strój galowy.

Każdy uczeń powinien mieć:

  • legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • długopis z czarnym wkładem,
  • w drugim dniu – linijkę, na której jest tylko skala.

Przypominamy, że podczas egzaminu uczeń nie może wnieść na salę telefonu komórkowego, zegarka elektronicznego, smartwatcha i żadnych innych urządzeń elektronicznych.

Uczniowie będą pisać egzamin w salach lekcyjnych:

Sala nr 1 – sala lekcyjna 46
Sala nr 2 – sala lekcyjna 44
Sala nr 3 – sala lekcyjna 42
Sala nr 4 – sala lekcyjna 28
Sala nr 5 – sala lekcyjna 26
Sala nr 6 – sala lekcyjna 27
Sala nr 7 ( środa ) – sala lekcyjna 25

Rozmieszczenie poszczególnych uczniów w salach znajdzie się na tablicy przy wejściu do szkoły i przy każdej sali.

INFORMACJA

9 kwietnia 2019

Informuję, że z powodu trwającego strajku nauczycieli  zajęcia dydaktyczne w dniach 11 i 12.04.2019 nie odbędą się.

Szkoła może zapewnić opiekę świetlicową w bardzo ograniczonym zakresie. Nauczyciele ze wszystkich szkół są zaangażowani do pracy w zespołach nadzorujących przebieg egzaminów.
Decyduje kolejność zgłoszeń / osobiście lub telefonicznie / do świetlicy szkolnej.
Świetlica pracować będzie w godzinach 6.30-17.00

Opieką może być odjętych maksymalnie w dniach :
10.04.2019 – 75 osób
11.04.2019 – 75 osób
12.04.2019 – 6.30-10.30    25 osób
12.04.2019 – 10.30-17.00   50 osób

W związku zaistniałą sytuacją, w dalszym ciągu zawieszona będzie również praca stołówki szkolnej.

   Dodatkowa oferta zajęć dla dzieci/uczniów na dzień 12.04.2019 r. Zapisy/zgłoszenia na jutrzejsze zajęcia są prowadzone dzisiaj.

Wodny Park zaprasza również na piątek 12.0.2019, dodatkowo bezpłatny wstęp będą miały również przedszkolaki ! Zapraszamy.

Oferta Wodnego Parku:

https://www.oswiata.tychy.pl/news/2019/167/Oferta-Parku-Wodnego-w-dniach-9-10-kwietnia-2019-r..html

GALA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Odbyła się gala laureatów Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2018/2019. Uczennica naszej szkoły została laureatką dwóch konkursów . Konkursu Przedmiotowego z Historii oraz Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego. GABRIELA CZYŻ otrzymała gratulacje od Ślaskiego Kuratora Oświaty za swoje osiągnięcia z życzeniami dalszych sukcesów w rozwijania pasji i zainteresowań.  Serdecznie gratulujemy laureatce orz rodzicom, podzielając dumę z radość z wyników konkursów.

Informacja dla rodziców w związku z możliwością strajku nauczycieli

4 kwietnia 2019

Szanowni Rodzice!

W związku z zapowiedzianym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego ogólnopolskim strajkiem nauczycieli od 8 kwietnia br. do odwołania, nastąpią istotne zmiany w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w mieście Tychy.

Proszę o zapoznanie się z informacją MEN skierowaną do Państwa na temat strajku nauczycieli.

Niezależnie od stanowiska MEN, oceniając realne możliwości naszej szkoły, a jednocześnie mając na uwadze odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, proszę o zapoznanie się z pismem dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty na temat możliwej do zrealizowania w mieście Tychy organizacji pracy szkół i przedszkoli w czasie strajku.”

Prosimy o zapoznanie si e z załącznikami i śledzenie aktualności.

   1. informacja MEN dla rodziców w sprawie strajku

   2. informacja MCO dla rodziców w sprawie strajku

   3. oferta miasta dla dzieci na czas strajku

     4. DYREKTOR INFORMUJE !

Pokaż Wszystkie