Aktualności

REKOLEKCJE

25 marca 2019

W dniach 8,9,10 kwietnia 2019 r.
odbędą się Rekolekcje Wielkopostne.
W tych dniach uczniowie zwolnieni są z zajęć szkolnych.

Plan Rekolekcji wielkopostnych 2018/2019 w Kościele św. Krzysztofa

8,9 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek) :
Klasy VII – VIII – godz. 9.00
Klasy I-III – godz. 10.30
Klasy IV – VI – godz. 12.00

10 kwietnia 2019 r. (środa) :
klasy I-V – Msza św. 9.30
klasy VI-VIII – Msza św. 11.30

DOBRZE CIĘ WIDZIEĆ

20 marca 2019

„Dobrze cię widzieć”  to ogólnopolska kampania społeczna – realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.

W ramach projektu:

  • Wszyscy uczniowie polskich szkół podstawowych otrzymają od organizatorów kamizelki odblaskowe.
  • Zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania medialna uwrażliwiająca rodziców na problem odpowiedzialnego korzystania z dróg przez dzieci.
  • Zostały przygotowane scenariusze lekcji wychowawczych nt. bezpieczeństwa na drodze (do pobrania w zakładce na stronie)

Ważne jednak by pamiętać, że działania podejmowane przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne nie zastąpią nigdy wsparcia, które dziecko otrzymuje w najbliższym otoczeniu.

Rodzice, wychowawcy i opiekunowie w szkole powinni czuwać nad przygotowaniem najmłodszych do samodzielnego korzystania z dróg. Szczególną uwagę należy przykładać do odpowiedniego ubioru. Podstawowym elementem każdego okrycia wierzchniego oraz plecaka powinny być odblaski. To one umożliwiają dostrzeżenie najmłodszych w warunkach niedostatecznej widoczności, co często chroni przed potrąceniem przez samochód.

Jednakże samo bycie widocznym na drodze nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa, jeżeli dziecko nie wie w jaki sposób powinno poruszać się w ruchu ulicznym. Tu nieoceniona jest rola osób dorosłych, w tym opiekunów i nauczycieli, którzy nauczą najmłodszych prawidłowych zachowań poza domem. Troska o bezpieczeństwo dzieci na drogach powinna prowadzić do kształtowania takich nawyków i zachowań wśród dzieci, aby w przyszłości, jako młodzi ludzie potrafili bezpiecznie i mądrze uczestniczyć w ruchu drogowym.

Podjęte działania, powinny przyczynić się do wyrobienia postawy wyrażającej się poprzez następujące elementy:

  • Wiedza – dotycząca zasad uczestnictwa w ruchu drogowym.
  • Świadomość – poznanie, w sposób dostosowany do wieku odbiorcy, konsekwencji nieprzestrzegania tych reguł.
  • Odpowiedzialność – zrozumienie, że zachowanie pieszego na drodze wpływa nie tylko na jego życie i bezpieczeństwo, ale równie mocno dotyka pozostałych uczestników ruchu drogowego.
  • Gotowość – bycie odpowiednio wyekwipowanym i umiejętność przystosowania się do zmian (sytuacyjnych, atmosferycznych etc.) w sytuacji na drodze.
  • Życzliwość – zrozumienie, że wszyscy uczestniczy ruchu drogowego mają wspólny cel – sprawne przemieszczenie się z punktu A do punktu B – który łatwiej osiągnąć przy wzajemnym pozytywnym nastawieniu.
  • W ramach kampanii zostaną rozdane kamizelki odblaskowe do wszystkich państwowych szkół podstawowych

19 marca 2019 r. w tyskiej Mediatece odbyły się czwarte targi edukacyjne dla ósmoklasistów i gimnazjalistów. Targi zorganizowane zostały przy współudziale Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach. Główną ideą targów było przedstawienie młodym ludziom – uczniom klas trzecich gimnazjów i ósmoklasistom oferty szkół ponadgimnazjalnych, aby w pełni świadomie dokonali wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.W targach uczestniczyły  wszystkie tyskie licea ogólnokształcące, zespoły szkół, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz młodzieżowe szkoły niepubliczne. Profesjonalnie wyposażone stanowiska, ciekawe oferty i bardzo dobrze przygotowani merytorycznie przedstawiciele szkół  zachęcali młodzież do wyboru właśnie ich szkoły. Przed ósmoklasistami i  gimnazjalistami trudny wybór. Przeprowadzane rozmowy ze starszymi kolegami, którzy reprezentowali tyskie licea, technika i szkoły branżowe,  pozwoliły ugruntować własne wybory dalszej nauki.

OPATRUNEK NA RATUNEK

19 marca 2019

Zapraszamy do udziału w akcji charytatywnej, której celem jest pomoc potrzebującym w krajach misyjnych.  Do misyjnych przychodni i szpitali zgłaszają się najczęściej ludzie najbiedniejsi i najbardziej chorzy. Zgłaszają się Ci, których nie stać na lecenie w państwowych szpitalach i nie stać na wizytę u miejscowego szamana. W tropikalnym klimacie rany goją się gorzej, a wiele tropikalnych chorób dotyczy również skóry. W surowych warunkach życia pozbawionego wszelkich wygód nietrudno o rany zadane narzędziami przy pracy w domu i obejściu. Pracujące od najmłodszych lat dzieci często ulegają urazom, cierpią z powodu poparzeń gotowanymi na wolnym powietrzu potrawami lub od ogniska. W tropiku wielką plagą są ugryzienia pcheł piaskowych, którym najczęściej ulegają biegające boso dzieci. W misyjnych przychodniach  brakuje dosłownie wszystkiego. Każdy bandaż, czy plaster są na wagę złota. Kiedy przychodzą paczki z opatrunkami to zawsze wielka radość i święto. Do końca marca 2019 r zbieramy dary: bandaże ( dziane, elastyczne) gazy (jałowe i niejałowe), kompresy (jałowe i niejałowe),  plastry opatrunkowe, rękawiczki gumowe, watę . Artykuły opatrunkowe można przekazywać Samorządowi Szkolnemu lub do pokoju nauczycielskiego. Akcję objęła patronatem klasa 8b oraz Pani Gabriela Bartusiak.

Spotkanie autorskie z Markiem Szołtyskiem

18 marca 2019

Śląsk to taki mały kawałek świata…
13 marca uczniowie klasy 4e wraz z wychowawcą Panią Agnieszką Krasuską i bibliotekarką Panią Magdaleną Krawczyk wybrali się na spotkanie autorskie z Markiem Szołtyskiem (śląski pisarz, dziennikarz, historyk, autor książek związanych z kulturą i kuchnią śląską, redaktor Gazety Rybnickiej). Uczniowie poznali wiele ciekawych historii związanych z naszą małą ojczyzną. Dowiedzieli się skąd się wzięła nasza kultura, tradycja, gwara czy kuchnia. Autor przyjechał na spotkanie z wielką walizką, w której ukryte były cenne elementy regionalnego stroju i zabawki z dawnych lat. Nasi uczniowie porównywali skarby pana Marka z „naszymi” ukrytymi w salce regionalnej.
Korzystając z okazji uczniowie poprosili pana Marka Szołtyska o wpis do książki Elementarz Śląski, która znajduje się w zbiorach biblioteki szkolnej.

 

Pokaż Wszystkie