Aktualności

PPP

29 września 2023

” Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr LII/976/23 z dnia 31.08.2023 r. Rady Miasta Tychy w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach wraz z uchwałą zmieniającą nr LIII/1001/23 z dnia 28.09.2023 r. z dniem 1 kwietnia 2024 r. planowane jest przeniesienie siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach z ul. Andersa nr 16 na ul. Edukacji nr 102 w Tychach.”

Europejski Tydzień Mobilności

22 września 2023

Od 16 do 22 września Tychy aktywnie włączały się w działania w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Przygotowano wiele atrakcji m.in. konkurs plastyczny, spacery, rajdy rowerowe oraz grę miejską. W ostatnim dniu 22 września odbyła się impreza specjalna – Dzień bez Samochodu na parkingu przed urzędem miasta.   I w tym dniu nasza szkoła została zaproszona przez organizatorów z Urzędu Miasta do wspólnego  festynu  DZIEŃ BEZ SAMOCHODU. W programie przewidziano: STREFA SZKOLNA: m.in. ekostoiska szkolne, warsztaty plastyczne, Muzyczny autobus, Teatralny trolejbus, Ekodoradca; STREFA BEZPIECZEŃSTWA: m.in. pojazdy różnych służb mundurowych,  szkolenia z pierwszej pomocy, miasteczko ruchu drogowego, ćwiczenia z alko i narkogoglami; STREFA AKTYWNOŚCI: quiz o Tychach,  promocja Tyskiej Pętli Rowerowej, animacje z Tyszakami.

Nasze ekostoisko było oblegane przez uczestników. Aktywiści mogli wykonać ekologiczną zakłądkę do książki metodą decoupage, ozdabiać frędzlami i pomponami. Fruwające łapacze snów wabiły przechodzących na ławeczki i oddalały się z nimi po dokonaniu dzieła. Poznawaliśmy też znaki drogowe eksponując je na wystawie tematycznej. Odwiedzający podziwiali również wystawę ekopojazdów zbudowanych przez uczniów naszej szkoły z okazji jej święta. Wszystko, oczywiście z surowców naturalnych, wtórnych, ekologicznych, zgodnie z przesłaniem tygodniowego programu. Nawet ekofotbudka w kształcie drzewa nie stała samotnie pod niebem.
Konkurs plastyczny pn. „PKM TYCHY – Europejski Tydzień Mobilności i Dzień bez Samochodu – AUTOBUS PRZYSZŁOŚCI„, zadaniem którego było  wykonanie pracy plastycznej, która będzie promować komunikację miejską jako alternatywę dla samochodu, również zaowocował wieloma pracami naszych uczniów, które można było oglądać w ekologicznym autobusie.Miło nam za zaproszenie, gdzie nasza kreatywność została doceniona, dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pracę. Pani Dyrektor osobiście przybyła podtrzymać nas na duchu i wykonała własnoręcznie zakładkę do książki.

PRÓBNA EWAKUACJA

13 września 2023

Brak ćwiczeń oznacza brak przygotowania do zapewnienia sprawnej ewakuacji z budynku. Brak sprawnej ewakuacji oznacza potencjalnie ofiary śmiertelne. Tylko sprawna i bezpieczna ewakuacja, właściwe zorganizowana i skoordynowana pozwoli na ewakuację pracowników i osób postronnych z budynku do strefy bezpiecznej. Weryfikacja ilości osób ewakuowanych oraz wytypowanie osób zaginionych pozwoli na szybsze przekazanie informacji do służb ratowniczych i wdrożenie działań poszukiwawczych. Szybsze działanie służb ratowniczych – większe szanse na przeżycie nas samych.

PAMIĘTAJ :

  • Ściśle należy stosować się do przekazywanych zaleceń przełożonych i osób prowadzących ewakuację.
  • Osoby wytypowane do działań zabezpieczających ewakuację powinny przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań (tzw. FIRE MARSHALLS).
  • Wszystkie osoby opuszczające budynek powinny pozostawić rzeczy osobiste, wziąć należy jedynie tel. komórkowy, dokumenty i leki a następnie przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z planem ewakuacyjnym.
  • Nie należy zamykać pomieszczeń na klucz. Opuszczając pomieszczenie drzwi należy zamknąć, a klucz do nich włożyć w drzwi od strony zewnętrznej.
  • Nauczyciele wyprowadzają uczniów z obiektu, wszyscy zbierają się w wyznaczonym miejscu oznaczonym jako „MIEJSCE ZBIÓRKI PO EWAKUACJI” , tam następuje sprawdzenie list obecności przez dyrektora szkoły.
  • Na „MIEJSCU ZBIÓRKI PO EWAKUACJI” osoby ewakuowane pozostają do chwili otrzymania informacji o możliwości powrotu do obiektu, bądź innych dyspozycji.

No i tak właśnie przebiegał alarm próbny w naszej szkole, który koordynował Pan Zbigniew Hadrych w dniu 13.09.2023 r.

Mobilne miasteczko ruchu drogowego

Szkoła Podstawowa nr 18 otrzymała Mobilne miasteczko ruchu drogowego w ramach projektu pn. „Dostawa narzędzi edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego dla tyskich publicznych szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Bezpieczny Tyszanin – doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej”.

Miasteczko ruchu drogowego zakupiono z myślą o zastosowaniu możliwie jak największej ilości elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, z którymi młody uczestnik ruchu drogowego spotka się na drogach publicznych. W ramach treningu uczniowie wykorzystują elementy architektoniczne odzwierciedlające rzeczywisty ruch uliczny, w tym: rondo, różnego rodzaju skrzyżowania, także z sygnalizacją świetlną, przejazd kolejowy, przejścia dla pieszych, zakręty i przejazdy. Całość oznakowana jest znakami poziomymi oraz pionowymi wraz z sygnalizatorami drogowymi. Każda klasa ma możliwość poznawania bezpiecznego korzystania z ruchu drogowego. Zaprosiliśmy również zaprzyjaźnione maluszki z Przedszkola nr 18.

Miasteczko ruchu drogowego daje możliwość właściwego przygotowania dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg. Każde dziecko kończące szkołę podstawową powinno posiadać kartę rowerową. Szkolenie rowerzystów jest inwestycją w bezpieczeństwo. Najmłodszy uczestnik ruchu drogowego przygotowany do bezpiecznego poruszania się po drogach staje się bardziej świadomym pieszym, a gdy dorasta ma ugruntowane podstawy do zdobycia karty rowerowej, motorowerowej, a następnie prawa jazdy.

BUDŻET OBYWATELSKI

7 września 2023

Od 8 do 20 września zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu elektronicznym na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na stronie razemtychy.pl

Zagłosować można tylko raz, oddając 4 głosy:

· 2 na zadanie dotyczące całego miasta;

· 2 na zadania dotyczące określonego okręgu konsultacyjnego.

Więcej informacji na: razemtychy.pl

Rekomendujemy programy, leżące w kręgu zainteresowań naszych uczniów. Poniżej plakaty programów.

Program miejski: X/9

Programy okręgu konsultacyjnego : X/123, X/124. X/125, X/126, X/128.

Pokaż Wszystkie

            

Skip to content