Biblioteka

BIBLIOTEKA SZKOLNA

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
PO KSIĄŻKI,
PO WIEDZĘ,
NA ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE,
PO NOWE ZAINTERESOWANIA,
PO COŚ, CZEGO MOŻE JESZCZE NIE ODKRYŁEŚ…..

Imprezy cykliczne:

 • Pasowanie na czytelnika dla uczniów klas pierwszych
 • Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych
 • Spotkanie z przedstawicielami tyskiego hospicjum
 • Spotkania z pisarzami dla dzieci
 • Udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczo-medialnej dla uczniów SP 18
 • Prowadzenie zajęć dla dzieci z przedszkola nr 18 i 19
 • Prowadzenie Koła Miłośników Literatury i Sztuki oraz koła dziennikarskiego
 • Prowadzenie zajęć w ICIM
 • Organizowanie wycieczek do: Radia Katowice, Telewizji Katowice, Biblioteki Śląskiej, Teatru Małego

Ilość dostępnych książek – 8064.
Prenumerata – 11 tytułów dla dzieci i nauczycieli.
Zapraszamy do biblioteki i czytelni w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 15.00
WTOREK 8.00 – 15.30
ŚRODA 8.00 – 15.00
CZWARTEK 8.00 – 15.00
PIĄTEK 8.00 – 15.00

 

W  roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem programu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Otrzymaliśmy 15 000 zł na zakup nowości wydawniczych. Dzięki temu zakupiliśmy 896 książek do biblioteki szkolnej. O trafności zakupu świadczy znaczny wzrost czytelnictwa wśród uczniów.
biblio

 

Rok szkolny 2015/2016 w wielu szkołach podstawowych w Polsce upływał przy realizacji rządowego programu „Książki naszych marzeń”.
Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Za pieniądze z Programu biblioteka szkolna zakupiła książki, które nie są podręcznikami.
Realizując poszczególne wytyczne programu nauczyciele szkoły we współpracy z bibliotekarzami zaplanowali wiele inicjatyw promujących czytelnictwo, które rozwiną kompetencje czytelnicze uczniów i indywidualne zainteresowania, a także wyrobią i pogłębią u uczniów nawyk czytania.
W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Tychach i pozostałymi szkołami uczestniczącymi w programie informacje o organizowanych imprezach czytelniczych będą publikowane na stronach internetowych wymienionych placówek.

 

Działania i osiągnięcia biblioteki w I półroczu roku szkolnego 2016/2017:

 1. Narodowe Czytanie ”Quo vadis” w SP 18 (13.09.16r.)
 2. III Śląskie Targi Książki w Katowicach (03.10.16r.)
 3. Tyski Rajd Gwiaździsty z Książką (07.10.16r.)
 4. „Mój smartfon – mój mały świat” – wyjście z klasami drugimi na osiedle Balbina na spotkanie o bezpiecznym korzystaniu z telefonów (25.10.16r.)
 5. Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (07.11.16r.)
 6. Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników (11.12.16r.)
 7. Konkurs „Miś bohaterem literackim” (13.12.16r.)
 8. Spotkanie autorskie z panią Agnieszką Frączek (16.12.16r.)
 9. Przeprowadzenie konkursu szkolnego na temat „Opowieści wigilijnej”
 10. Głośne czytanie w MBP Filii nr 13 „Z wizytą w bibliotece” między (24.02.17r. a 15.03.17r.)

REGULAMIN BIBLIOTEKI  pdf szablon

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1. ICIM powstało w ramach projektu: „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską, a wdrażany przez MEN.
2. SP nr 18 posiada 6 stanowisk komputerowych dla czytelników, urządzenie wielofunkcyjne i oprogramowanie multimedialne
( Encyklopedia PWN, Atlas, Słownik języka polskiego PWN).
3. W ICIM pracują dwie nauczycielki bibliotekarki (po 5 godzin tygodniowo).
4. Pracownia ICIM znajduje się w osobnym pomieszczeniu, obok biblioteki szkolnej.
5. Opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz, administratorem nauczyciel informatyki.
6. Pracownia ICIM jest udostępniona 10 godzin tygodniowo dla uczniów
i dodatkowo dla nauczycieli w zależności od potrzeb. W I półroczu roku szkolnego 2011/2012 ze względu na remont szkoły i pracowni korzystano przez 5 godzin tygodniowo z sali komputerowej nr 8.
7. Sposoby korzystania z ICIM:
• poszukiwanie informacji w Internecie,
• realizacja zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem ICIM,
• rozwijanie umiejętności posługiwania się komputerem przez uczniów,
• korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego oraz komputerów
w tworzeniu dokumentów szkolnych,
• zaspokajanie potrzeb uczniów kończących szkołę – informacje
o placówkach oświatowych,
• rozwijanie zainteresowań.
8. Nauczyciele bibliotekarze zrealizowali na zajęciach tematykę związaną
z przemocą w cyberprzestrzeni, a także z problemem uzależnienia dzieci
od Internetu i gier komputerowych.

Pracownia ICIM stanowi ważny element w procesie dydaktycznym
i wychowawczym szkoły. Umożliwia rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną przez uczniów i nauczycieli. Daje możliwość prowadzenia różnorodnych zajęć dydaktycznych.

Plan zajęć wywieszony na drzwiach pracowni.
Zapraszamy na zajęcia.

PONIEDZIAŁEK 14.30 – 15.15
/kółko dla kl.4a i 4b/
WTOREK 12.30 – 15.00
ŚRODA 12.30 – 13.30
CZWARTEK 12.30 – 15.00
PIĄTEK 12.30 – 13.30

REGULAMIN PRACOWNI ICIM     pdf szablon

{"slides_column":"6","slides_scroll":"3","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}