bez nazwy1

kapitalludzki


szkolodkrywcow

szkolazklasa

szkolabezprzemocy

cyfrowaszkola

bezpieczna

radosna

szkolauczacasie

pewniak

pierwszeucz

6latek

5porcji

europejskiprog

pajacyk

koty

koty

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

 

Get Adobe Flash player


REKRUTACJA


        

  

SZANOWNI RODZICE !!!

ZASADY REKRUTACJI  NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 


 

1 września 2015 r. obowiązek szkolny rozpoczyna się dla dzieci urodzonych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia roku 2008 (jeśli nie rozpoczęły edukacji szkolnej wcześniej) oraz wszystkich dzieci urodzonych w 2009 roku.

 

 

Podstawą zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest złożenie wypełnionego:

 

Zgłoszenia rodziców kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły

 

lub Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej (dotyczy dzieci spoza rejonu).

 

 

 

Informacje dotyczące obwodu szkoły zamieszczone są na stronie:

 

http://www.oswiata.tychy.pl/obwody-szkolne

 


Wniosek należy sporządzić w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej:  https://www.oswiata.tychy.pl/rekrutacje.

 


Wniosek należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

 

W uzasadnionych przypadkach wniosek taki można otrzymać w wersji papierowej w dowolnej szkole podstawowej lub w Miejskim Zarządzie Oświaty (Tychy, Al. Piłsudskiego 12), wypełnić ręcznie i podpisany dostarczyć do placówki pierwszego wyboru. 

 

 

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

1.

 

Przyjmowanie zgłoszeń od rodziców kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz wniosków o przyjęcie do szkoły wraz załącznikami

09 marca – 15 kwietnia 2015r.

do godz. 1500

2.

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

27 kwietnia 2015r.

do godz. 1400

3.

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych         i nieprzyjętych

4 maja 2015r.

do godz. 1400

 

 

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły:

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami przy uwzględnieniu kryteriów ustalonych przez dyrektora szkoły. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

 

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

 

1.

 

Składanie wniosków o przyjęcie wraz załącznikami przez kandydatów spoza obwodu

02 – 10 czerwca 2015r.

do godz. 1500

2.

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

17 czerwca 2015r.

do godz. 1000

3.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19 czerwca 2015r.

do godz. 1000

 

 

 

 

 

KRYTERIA NABORU UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA DZIECI

 

SPOZA OBWODU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

 

wraz z punktacją wynikającą z ustalonej hierarchii kryteriów

 

uzgodnione z dyrektorami szkół podstawowych w Tychach na naradzie w dniu 14.01.2015 r.

 

 

 

  1. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły/ oddziału przedszkolnego/przedszkola w zespole (128 pkt.).
  2. Kandydat, który jest absolwentem oddziału przedszkolnego w szkole/zespole (64 pkt.).
  3. Kandydat, którego rodzice pracują w obwodzie szkoły (32 pkt.).
  4. Kandydat, którego krewni wspierający opiekunów prawnych w zapewnieniu dziecku należytej opieki (np. babcia, dziadek) zamieszkują w obwodzie szkoły (16 pkt.).
  5. Kandydat, który deklaruje chęć uprawiania dyscypliny sportowej oferowanej przez szkołę (8 pkt.).
  6. Kandydat, który jest absolwentem przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły (4 pkt.).
  7. Kadydat, którego rodzice są absolwentami szkoły.(2 pkt.).

 

 

 

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Na rok 2015/2016 rekrutacji nie przewiduje się.

 

 

.

 

pajacyk 5porcji  6latek  bez nazwy1  bezpieczna  cyfrowaszkola europejskiprogpewniak pierwszeucz   radosna koty szkolabezprzemocy szkolauczacasieszkolazklasa szkolodkrywcowkapitalludzki

     erasmus frse   ministerstwo szkwruchu